giovedì 19 agosto 2010

Armentos

Armentos
Caminende canos
In sa pastura ‘e Deus
Coro meu
Ammentos
Artziende lestros
In su monte ‘e su tempus
durche coro meu
Oh Bella sa die
Cando tue as a torrare
Bellu ata essere s’amore nostru
Momentos
Morighende lentos
In sa memoria mea
Durche coro meu
Bella sa die
Cando tue asa torrare
Bellu at a essere s’amore nostru

Nessun commento: